Justico Recherche        

 

Bedrijfsrecherche

bedrijfsrecherche, diefstal door personeel, verduistering

Diefstal door eigen personeel, ongeoorloofd ziekteverzuim, overtreding van contractbedingen, fraude of verduistering zijn een aantal voorbeelden waar u als bedrijf mee te maken kunt krijgen. Uw bedrijf kan daar veel schade door ondervinden, om nog maar te zwijgen over het effect dat het heeft op het onderlinge vertrouwen, de werksfeer en het imago van uw bedrijf en medewerkers.   


Heeft u het vermoeden dat er zich binnen uw bedrijf zaken afspelen die onrechtmatig zijn of die in strijd zijn met bijvoorbeeld contractbepalingen of het bedrijfsreglement? Wacht dan niet te lang met het nemen van maatregelen. Justico Recherche kan voor u onderzoeken of de vermoedens terecht zijn en voor de juiste bewijslast zorgen, zodat u indien gewenst een civiel- of strafrechtelijk vervolg kan geven aan het onderzoek. 


woonfraude, woonoverlast, hennepkwekerij, controle

De aandacht van gemeenten en woningbouwcoöperaties ligt steeds sterker bij woonfraude en ondermijning. Denk bij woonfraude bijvoorbeeld aan onrechtmatige onderhuur, illegale handel en/of productie van soft- of harddrugs en prostitutie. In geval van ondermijning proberen criminelen zich tussen de 'gewone' burgers te begeven om daar hun criminele activiteiten voort te kunnen zetten. In beide gevallen kan dit veel impact hebben op de omwonenden. Er ontstaat al snel een gevoel van onveiligheid en de leefbaarheid van de buurt gaat achteruit. Kortom, onwenselijke situaties die zo snel mogelijk opgelost moeten worden!


Hoe Justico Recherche te werk gaat, kunt u lezen bij de Werkwijze.


 


 


 


 


 

 
E-mailen
Bellen
Info