Justico Recherche        

 

Consultancy

"Data is het nieuwe goud"

Deze uitspraak is tegenwoordig vaak te horen. Bedrijven en organisaties beschikken namelijk over een grote hoeveelheid data. Jammer genoeg hebben er meestal maar weinigen het volledige overzicht van deze aanwezige data. En nog minder personen of zelfs helemaal niemand ziet of kent de mogelijkheden die deze data u kan bieden. Herkent u dit? Dan is uw data gewoon data, niets meer en niets minder. Losse databestanden of op zichzelf staande kenmerken zeggen namelijk niets. Maar op het moment dat u data gaat analyseren, koppelen en verrijken met andere databronnen dan kunnen verbanden, tegenstrijdigheden en patronen ineens zichtbaar worden. Of hiermee het 'goud' is gevonden, is vooraf nog niet met zekerheid te stellen. Maar heeft u te maken met fraude(opsporing) of andere onwetmatigheden, dan kan Justico Recherche wel garanderen dat u ... 


Meer bereikt, met minder middelen, in kortere tijd en met gemotiveerde medewerkers!

fraude, opsporing, resultaat, gerichte aanpak

Veel mogelijkheden om bijvoorbeeld fraude op te sporen blijven vaak onbenut. Daarnaast wordt er vooral met hagel geschoten. Dit kost onnodig veel tijd en geld, met een teleurstellend resultaat. Met de juiste bewerkingen en analyses op uw data kunt u met scherp gaan schieten. U hoeft zich dan uitsluitend op de meest verdachte personen of adressen te concentreren en dat ziet u gelijk terug in het 'scoringspercentage'. Er kan ook een voorspellingsmodel worden gemaakt, zodat u voordat de fraude optreedt al actie kunt ondernemen. Bijkomend voordeel is dat uw medewerkers niet langer het gevoel hebben te dweilen met de kraan open, maar daadwerkelijk verbetering en vooruitgang ervaren.


Hoe gaat de consultant van Justico Recherche te werk?

data verzameling, analyse, inventarisatie, ontwerp, informatie

Allereerst zal er een intakegesprek plaatsvinden om uw organisatie op hoofdlijnen beter te leren kennen en waar u vooral tegenaan loopt bij de opsporing van fraude en aanverwante onregelmatigheden. Vervolgens vindt er een inventarisatie plaats van de aanwezige data, in samenspraak met (in de meeste gevallen) de IT-afdeling en de medewerkers die op dit moment verantwoordelijk zijn voor de opsporing. Van deze inventarisatie zal een rapport worden opgesteld met daarin een overzicht van:


  • de aanwezige data;
  • de kwaliteit van deze data (volledigheid, eenduidigheid, actualiteit);
  • welke mogelijkheden dit uw organisatie kan bieden;
  • wat er mogelijk aan uw huidige data moet veranderen (denk aan opschoning, verrijking);
  • wat er eventueel aan aanvullende data nodig is om een optimaal resultaat te realiseren. 

Stapsgewijs wordt een plan van aanpak beschreven, op maat voor uw organisatie.


Leuk zo'n rapport, maar wat dan? 

Het mooiste zou zijn als er zoveel mogelijk stappen uit het rapport door uw eigen medewerkers gemaakt en uitgevoerd kunnen worden. Zij kennen de problematiek namelijk het beste, zullen zich meer 'eigenaar' voelen van hun werk en mede daardoor extra gemotiveerd zijn. Dat zal nog eens extra versterkt worden als de resultaten steeds duidelijker zichtbaar worden. 
Uiteraard helpt de consultant van Justico Recherche u ook graag bij de implementatie en uitvoering van het plan van aanpak. U kunt daarbij nog een stap verder gaan als u ons ook de uitvoerende werkzaamheden laat verzorgen. Wij bevelen u dan wel aan de direct betrokken medewerkers daarbij aan te haken, zodat zij op termijn de werkzaamheden zelf kunnen verrichten. Zij zijn dan ook meteen voorbereid op de nieuwe manier van werken.  


Zijn we als organisatie nu klaar?

leercurve, cyclus, aanpassingen, aanpak, fraudeurs

Helaas is het antwoord 'Nee'. Dit soort trajecten heeft geen eindpunt. Tijdens de nieuwe werkwijze zal veel ervaring opgedaan worden, hetgeen weer nieuwe ideeën genereert voor een nog beter resultaat. Daarnaast kunnen nieuwe databronnen beschikbaar komen, of andere databronnen juist verdwijnen. Ook kunnen er veranderingen komen in wetgeving wat effect kan hebben op de manier van werken. En last but not least, fraudeurs worden steeds inventiever en nieuwe technologische middelen komen beschikbaar en worden gebruikt. Daar zul je als organisatie constant op moeten inspelen en anticiperen. 


Justico Recherche helpt u graag! 

We begrijpen dat het best moeilijk voor u kan zijn om in te schatten hoe uw organisatie ervoor staat voor wat betreft opsporing van fraude en aanverwante zaken. Maar ook, wat er nodig is en wat er op u af komt als u dit op een andere manier gaat aanpakken. Hoeveel impact gaat dit hebben op mijn organisatie en medewerkers? 
Allemaal begrijpelijke vragen. Daarom biedt Justico Recherche vrijblijvend een intakegesprek aan waarin we dit samen met u bespreken. Daarna beslist u over de eventuele vervolgstappen en welke rol u wilt dat Justico Recherche daarin vervult. 

vervolgstappen, next steps, contact, intake

Voor het aanvragen van het intakegesprek kunt u ons bellen of gebruik maken van het contactformulier


 
E-mailen
Bellen
Info