Justico Recherche        

 

Werkwijze

Werkwijze, Plan van Aanpak, onderzoeksmethoden, hulpmiddelen

Ieder onderzoek start met een vrijblijvend intakegesprek waarin u aangeeft wat het probleem is en wat u graag onderzocht zou willen hebben. Tijdens dit gesprek zal de particulier onderzoeker u ook veel vragen stellen om de situatie en omstandigheden juist in te kunnen schatten. Dit is nodig om een goed Plan van Aanpak te kunnen opstellen en de inzet van onderzoeksmiddelen te bepalen. 


Tijdens dit gesprek zal ook duidelijk worden of er een gerechtvaardigd belang is om een onderzoek te starten. Dit betekent in het kort dat uw belang zwaarder weegt dan de eventuele inbreuk op de privacy van de onderzochte persoon of personen. Het intakegesprek kan bij u op kantoor plaatsvinden, ten kantore van Justico Recherche, of op een nader te bepalen neutrale locatie.


onderzoeksvoorstel, offerte, plan van aanpak, opsporing

Op basis van het intakegesprek ontvangt u van ons een offerte met daarbij een plan van aanpak. Na uw akkoord op de offerte zullen de onderzoekswerkzaamheden gestart worden. Tijdens het onderzoek houden wij u op de hoogte en indien het voor het onderzoek noodzakelijk blijkt om van het eerdere plan af te wijken, dan zal dat ook eerst met u besproken worden. Wij vinden transparantie richting de opdrachtgever namelijk van groot belang en willen voorkomen dat u achteraf verrast wordt. Na afronding van het onderzoek worden met u de bevindingen besproken en ontvangt u een eindrapportage. 


De zekerheden van Justico Recherche:

- Justico Recherche beschikt over een vergunning die is afgegeven door het Ministerie van Justitie & Veiligheid (POB-nummer 1754);

- Justico Recherche is lid van de branchevereniging voor particuliere onderzoekbureaus BPOB; 

- De particulier rechercheurs zijn allen gediplomeerd en gelegitimeerd door de korpschef van Politie;

- Justico Recherche en alle medewerkers houden zich strikt aan de Privacygedragscode voor Particuliere Onderzoekbureaus en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr);

- Op alle verkregen informatie rust geheimhoudingsplicht en er zijn organisatorische en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.Downloads:

Algemene Voorwaarden

Klachtenregeling

 
E-mailen
Bellen
Info