Justico Recherche        

 

"Wie de slechteriken spaart, benadeelt de goeden" (Seneca)

 

bewijs, bewijslast en gerechtigheid

De Romeinse filosoof Seneca schreef het al in de eerste eeuw van onze jaartelling. Laat de goedwillenden niet de dupe worden van de kwaadwillenden! Justico Recherche kan zich volledig vinden in deze filosofie en dit zal feitelijk in elk onderzoek het uitgangspunt vormen. Niet voor niets is gekozen voor de naam Justico, hetgeen gerechtigheid betekent in het Esperanto.  


U loopt vast ook tegen zaken aan waarvan u vrijwel zeker bent dat dit niet conform de algemeen geldende afspraken of regels verloopt; dat u of uw naasten onrecht wordt aangedaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn binnen het bedrijf waar u werkzaam bent, bij de vereniging waar u lid van bent, of andere misstanden die u zijn opgevallen in de dagelijkse gang van zaken.    


Fraude, diefstal, recherche, onderzoek

Heeft u sterke vermoedens dat er iets niet klopt of u heeft kennis van zaken die niet zouden mogen plaatsvinden, laat het er niet bij zitten. Immers, de schade die wordt veroorzaakt gaat meestal veel verder dan uitsluitend financiële schade en raakt niet alleen de direct betrokkenen. Neem in dat geval Contact op met Justico Recherche voor een vrijblijvend intakegesprek. We zijn er voor bedrijven, overheid en particulieren. 


Justico Recherche is een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid gecertificeerd en erkend particulier recherchebureau (POB-nummer 1754). Zowel de leiding als de medewerkers van Justico Recherche zijn gelegitimeerd door de korpschef van Politie.


 

 

 


 
E-mailen
Bellen
Info